top of page

Privacy Policy

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Canin-i-fit

Bruidstraat 28, 8470 Gistel - België

+32 478 29 38 81

Ondernemingsnummer: 0766.797.866

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Canin-i-fit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en rechtsgronden, zoals opmaak van offertes en facturen en om bestellingen te kunnen opvolgen en te versturen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden aan derden verstrekt enkel indien dit is voor de verdere uitvoering van bovenstaande omschreven doeleinden en rechtsgronden. Verder worden voor volgende doeleinden gegevens verzameld:

01. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Canin-i-fit via de website. Enkel de gegevens die jij in je e-mail naar Canin-i-fit zet worden opgeslagen om zo en goede communicatie te hebben. Meestal gaat het om gegevens, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

02. Analytics

De website van Canin-i-fit verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

VERZENDEN BESTELLING

Uw persoonsgegevens worden aangeleverd aan een koerierdienst voor levering van briefpost of pakketjes Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere derden waarmee er geen overeenkomst werd gesloten, tenzij dit wettelijk verplichten toegestaan is. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden mits uw uitdrukkelijke toestemming.

BEWARING

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht en voor zolang dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering. Daarnaast worden de wettelijk verplichte persoonsgegevens bijgehouden in functie van de boekhouding, waar een opgelegde termijn werd vastgelegd.

bottom of page