Schijnzwangerschap

Schijnzwangerschap

Iedereen heeft er al eens over gehoord of heeft reeds een hond gehad die schijnzwanger was. En dan komen allerlei vragen in je op.

Doe ik iets verkeerd? Kan ik dit helpen vermijden?

Ik hoop dat dit stukje een beetje duidelijkheid zal brengen. Het spreekt voor zich dat je eigen dierenarts steeds de meest geplaatste is om een diagnose te geven, je te adviseren en een eventuele behandeling voor te stellen.

Schijnzwangerschap is een natuurlijk verschijnsel en dus volledig normaal. We zien dit fenomeen bij wolven of wilde honden die in een roedel leven. Enkel de alfa-teven worden in deze gedekt. Zij dient echter snel te herstellen en hierdoor heeft de natuur voorzien in het feit dat de andere teven in de roedel door middel van de schijnzwangerschap de pups van de alfa-teef kunnen voederen.

Omdat de huishond eigenlijk qua natuur niet anders is kan deze dus ook schijnzwanger worden.

​​

Schijnzwangerschap is een stoornis in de hormoonhuishouding van de hond. Deze stoornis treedt meestal op 2 à 3 maanden na de loopsheid.
De teef krijgt grotere melkklieren waaruit melk of vocht kan uitvloeien. Tevens zien we vaak nestdrang waardoor ook wandelen een kwelling wordt. Het temperament (gedrag) van de hond kan veranderen en de teef kan nerveuzer en agressiever worden. Dit fenomeen heeft te maken met het feit dat ze haar pups wil verdedigen (ook al zijn er geen pups). Ook een verandering van eetpatroon kan optreden.

De schijnzwangerschap gaat normaal binnen de 2 tot 4 weken vanzelf over. Doch is het opportuun om volgende adviezen op te volgen:

·         Geef veel afleiding aan je hond, ga wandelen of ravotten

·         Verhinder dat ze nestjes maakt

·         Neem alle knuffels en speelgoed af gedurende de periode van schijnzwangerschap

·         Geef geen extra voeding

·         Indien nodig kan je dierenarts een alternatieve behandeling of medicatie voorschrijven

Laat het duidelijk zijn dat niet iedere teef die schijnzwanger is / werd een medische ingreep (sterilisatie) nodig heeft. Bij herhaaldelijk weerkeren van de schijnzwangerschap of als er medische aanwijzingen zijn kan het baasje in overleg met de dierenarts beslissen om over te gaan naar een medische ingreep.

.